Nová Ves u Světlé - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Výstavba kanalizace

IMG_20231004_131210.jpg (2.85 MB)

Předmětem podpory je výstavba kanalizace v délce 8,77 km. Realizací projektu bude možno připojit 540 EO na ČOV ve Světlé nad Sázavou a bude možno odstranit znečištění 22,09 t/rok CHSKCr.

Cílem celého projektu je vytvoření podmínek pro bezpečné odvedení splaškových vod z jednotlivých nemovitostí a jejich následné čištění, čímž dojde ke snížení množství vypouštěných znečištěných odpadních vod z komunálních zdrojů obce Nová Ves u Světlé do vod povrchových a podzemních.

Zodpovídá: Ing Drahomíra Zavadilová