Navigace

Obsah

Současnost

Obec Nová Ves u Světlé je součástí kraje Vysočina. Okresní město Havlíčkův Brod je vzdáleno 17 km od obce. Spojení mezi okresním městem a pověřenou obcí Světlá nad Sázavou, která leží 3 km od obce je zajišťováno autobusovou dopravu. Občané mají možnost se přepravovat i vlakem, vlaková zastávka je však od centra obce vzdálená 2 km (v Horní Pohledi).

Obec má svoji školu. V budově školy je základní škola pro I. stupeň, mateřská škola a školní jídelna. 
Místní knihovna poskytuje kromě výpůjčky knih i možnost pracovat na počítačích, včetně připojení k internetu. 
V obci je obchod s potravinami, pohostinství a kulturní dům.

V obci je hasičská zbrojnice a aktivně zde působí SDH. Ti pravidelně pořádají soutěže různorodé společenské akce, čímž v obci výrazně ovlivňují kulturní život. Kromě hasičů v obci pracuje sportovní oddíl TJ Jiskra Nová Ves u Světlé.

 

Podniky, živnosti

V obci je soukromá prodejna potravin. Autobusová firma, zámečnictví, truhlářství, brusírna skla. Z větších podniků je to firma DOTEX a. s. - výroba spřádaných přízí. A pobočka firmy Beránek - Levné knihy, Zásilkové knihkupectví a maloobchodní prodej (areál firmy DOTEX)

 

Dopravní spojení

Autobusová doprava: Spojení s okresním městem a ostatními obcemi je zajišťováno autobusovou dopravou. 
Železniční doprava: Přímé napojení na železniční dopravu obec nemá. Pro vzdálenější dopravu osob i zboží slouží obci železniční trať se zastávkou v Horní Pohledi (asi 2 km) nebo ve Světlé nad Sázavou (asi 3 km) od obce.
Autobusové čekárny. Staré plechové čekárny byly koncem roku 2004 vyměněné za nové. Stavbu podpořil kraj Vysočina.

 

Sport, rekreace 

V současné době obyvatelé obce Nová Ves užívají sportovní plochu - fotbalové hřiště, severozápadně od návsi. Zde se v létě konají různé společenské a kulturní akce. Tuto plochu využívá TJ Jiskra Nová Ves u Světlé.

Nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem slouží všem místním občanům a zdejší škole. Je oplocené a klíče je možné si vyzvednout u pana ing. Jiřího Slezáka č.p. 144.  Stejně tak si zapůjčit sítě na tenis a volejbal. Osvětlení tohoto areálu umožňuje sportovat v letních měsících i dlouho do noci. Za poplatek 100,- Kč na hodinu mají možnost využívat hřiště i rekreanti a zájemci z okolních obcí.  

Ke koupání slouží nedaleký Ředkovský rybník vzdálený asi 2 km od obce a rybník Dvořákův za fotbalovým hřištěm.

Realizované projekty

Dílny: Od roku 2005 se pravidelně pořádají dílny pro děti a ženy. Pod vedením instruktorek z centra volného času si dvakrát ročně děti a ženy vyzkoušejí řadu různých činností.

Bezdrátový rozhlas. V roce 2006 byl v obci vybudován nový bezdrátový rozhlas.

Hřiště - kout pro nejmenší. Protože malých dětí začíná v obci přibývat, rozhodli jsme se vybudovat koutek pro nejmenší. Naleznete ho v lokalitě Dolíček. Jsou zde houpačky, skluzavka, prolézačky... Hřiště je oplocené a není blízko žádné frekventované silnice.

Nové stavební parcely. Po lokalitě Dolíček, kde již vyrostly nové rodinné domky, obec v roce 2007 zahájila přípravu další lokality pro přípravu dalších 23 parcel rodinných domků. Protože pozemky nebyly obce, obec je odkoupila. V současné době je zde výstavba nových rodinných domů téměř dokončena, většina jich je již zkolaudována a obydlena.

Fotbalové kabiny. Díky poskytnutí dotace od Kraje Vysočina v rámci programu obnovy venkova Vysočiny, byly v obci Nová Ves vybudovány nové fotbalové kabiny, které nahradily kabiny staré, shořelé. V současné době jsou kabiny plně využívány fotbalovým týmem TJ Jiskra Nová Ves a sborem dobrovolných hasičů. 

Pro občany v Nové Vsi (ale také pro návštěvníky víceúčelového hřiště) slouží zázemí u víceúčelového hřiště, kde se nachází šatna, přístřešek a sklad na nářadí.

V roce 2012 proběhla rekonstrukce mateřské školy, a to díky dotaci od Kraje Vysočina. V rámci tohoto projektu byly rozšířeny prostory mateřské školy, dále byly uskutečněny opravy podlah, obložení stěn, omítek a výmalba místností. Také došlo k rekonstrukci sociálního zařízení a změnám v elektroinstalaci. Díky rekonstrukci došlo k možnosti navýšení kapacity a zlepšení hygienického prostředí.

 

Plánované projekty                 

ČOV  pro obec Nová Ves u Světlé včetně nové splaškové kanalizace. Vzhledem k tomu, že v současné době je obec napojena pouze na dešťovou kanalizaci, která je již nevyhovující, tak je obec nucena pustit se do realizace nové kanalizace. V současné době získala obec dotaci na dokumentaci k územnímu řízení od Kraje Vysočina. Cílem projektu je zpracování studie a dokumentace pro územní řízení na čištění odpadních vod a rekonstrukci kanalizačního řádu v obci. Po realizaci záměru dojde ke zlepšení stavu životního prostředí, cílem je čistit veškeré odpadní vody vzniklé v Nové Vsi u Světlé.   

Názvy částí obce

Názvy místních částí