Navigace

Obsah

 

Fond Vysočiny                     www.kr-vysocina.cz             

 

Projekty podpořené fondem Vysočiny

- Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Čistá voda 2018" dotaci ve výši 297.361 Kč na projekt ,,Nová Ves u Světlé - nová splašková kanalizace a čerpací řad na ČOV Světlá nad Sázavou".(projektová dokumentace pro společné řízení DUR+DSP).

- Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Bezpečná silnice 2020"  dotaci ve výši 62.487 Kč na projekt ,,Modernizace čekárny u silnice II/150 v Nové Vsi u Světlé".

- Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Jednorázové akce 2019" dotaci ve výši 45.353 Kč na projekt ,,Novoveská bramboriáda 2020".

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu  ,,Sportoviště 2021" dotaci ve 44.000 Kč na projekt ,,Zkvalitnění podmínek pro sportování v Nové Vsi u Světlé". (nové střídačky na fotbalové hřiště).

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu  ,,Odpady 2021" dotaci ve výši 93.509 Kč na projekt ,,Zdravé životní prostředí v Nové Vsi u Světlé-zpevněná plocha pod separační stání".(zpevněná plocha pod kontejnery u Hasičárny).

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu  ,,Jednorázové akce 2020" dotaci ve výši 50.000 Kč na projekt ,,Novoveská bramboriáda 2021".

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela  z Fondu Vysočiny z programu ,,Bavíme se na Vysočině" dotaci ve výši 60.000 Kč na projekt ,,Novoveská bramboriáda 2022".

-   Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Cyklodoprava a cykloturistika 2021" dotaci ve výši 243.500 Kč na projekt ,,Stezka pro pěší a cyklisty podél silnice II/150, Nová Ves u Světlé".

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Odpady - oběhové hospodářství 2022" dotaci ve výši 100.000 Kč  na projekt ,,Zpevněná plocha sběrného místa  Nová Ves u Světlé".

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Bavíme se na Vysočině 2023" dotaci ve výši 60.000 Kč na projekt ,,Novoveská bramboriáda 2023".

-  Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Zastávky veřejné linkové dopravy 2023" dotaci ve výši 82.500 Kč  na projekt  ,,Výstavby čekárny u silnice II/150 v Nové Vsi u Světlé".