Navigace

Obsah

 

Fond Vysočiny

 

Projekty podpořené fondem Vysočiny

- Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Čistá voda 2018" dotaci ve výši 297.361 Kč na projekt ,,Nová Ves u Světlé - nová splašková kanalizace a čerpací řad na ČOV Světlá nad Sázavou".(projektová dokumentace pro společné řízení DUR+DSP).

- Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Bezpečná silnice 2020"  dotaci ve výši 62.487 Kč na projekt ,,Modernizace čekárny u silnice II/150 v Nové Vsi u Světlé".

- Obec Nová Ves u Světlé obdržela z Fondu Vysočiny z programu ,,Jednorázové akce 2019" dotaci ve výši 45.353 Kč na projekt ,,Novoveská bramboriáda 2020".