Obsah

Den Země

V sobotu 21. dubna 2012 se konalo již tradiční sbírání odpadků u příležitosti oslav Dne Země. Tentokrát se sbíralo nejen ve vesnici, ale i cestou ke okolo Dvořákového rybníka. Celkem jsem drobnými odpadky naplnili devět velkých pytlů. Nejčastěji jsme nacházeli poházené papírky, pet lahve a igelity, kuriozním úlovkem byl prasklý umělohmotný lavor. Nakonec jsme si společně opekli buřtíky.